Winkelstraatmanagement

In 2005 heeft de Ondernemersvereniging Westerstraat mij gevraagd winkelstraatmanager te worden.

De Ondernemersvereniging werd na een politiek conflict met de Deelraad binnenstad Amsterdam weer nieuw leven in geblazen door de ondernemers die zich met succes verzet hadden tegen het uitgraven van de Westerstraat tot gracht. Ik sloot mij bij dit verzet aan en werd één van de woordvoerders en later de secretaris van de vereniging.

De daarop volgende jaren heb ik in goede samenwerking met het bestuur de Ondernemersvereniging opgezet en de Westerstraat weer op de kaart gezet.

In de periode 2009/ 2011 is er een nieuw bestuur gekomen en een andere winkelstraatmanager. Het laatste jaar zakte de daadkracht van het bestuur in. Enkele ondernemers hebben de vereniging weer nieuw leven in geblazen en mij gevraagd het winkelstraatmanagement weer op te pakken.

Eind mei 2012 ben ik weer aan deze klus begonnen, waar ik mij weer ongeveer een halve dag in de week aan zal wijden.

Daan Diederiks

Zie ook de linken pagina: Click hier.

  0 

No comments yet.

Leave a Reply