Archive for 'Onderwijs'

Technologie en gedragsverandering

Posted 17 May 2012 | By | Categories: Onderwijs | No Comments

De Amerikaanse psycholoog Dr. Larry D. Rosen heeft onderzoek gedaan naar gedrag rondom moderne communicatie- technologie en de verschillen tussen generaties. Hierover publiceerde hij onlangs het boek iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us.

Onderwijsbestuur in Nederland een puinhoop

Posted 04 February 2012 | By | Categories: Onderwijs | No Comments

Het Parool brengt vandaag het nieuws dat de Amarantis groep, een conglomeraat van middelbare scholen in Amsterdam en omstreken, miljoenen tekort komt. Het bestuur is opgestapt en alleen de financieel directeur is nog op zijn post.

Allochtonen op achterstand

Posted 01 February 2009 | By | Categories: Onderwijs | No Comments

Kan onderwijsbeleid het verschil maken? In het politieke discours wordt bij grote jeugdproblemen vrij snel gewezen naar het onderwijs. Daar zou de nieuwe mens opgevoed moeten worden. Deze manier van probleem oplossen zadelt het onderwijs met veel maatschappelijke problemen op, die lang niet allemaal door het onderwijs opgevangen kunnen worden. Het onderwijsveld hoeft dit niet […]

Onderwijs in Crisis of Onderwijs Vernieuwing?

Posted 06 June 1999 | By | Categories: Onderwijs | No Comments

Zolang het onderwijs bestaat wordt er nagedacht en gediscussieerd over vernieuwing van het onderwijs. Onderwijs onderwijzen bestaat voor een groot deel uit het openbaren van de onderwijs venieuwingsdiscussies die er in het verleden hebben plaats gevonden, wat het resultaat daarvan is voor de actuele toestand, welke nadelen er aan kleven en hoe er opnieuw veranderd […]

Oorlog als Initiatie naar Volwassenheid

Posted 01 May 1999 | By | Categories: Boek recensie, Onderwijs | No Comments

Zaterdag, 1 Mei 1999 Daan Diederiks De enige tot nu toe echt succesvolle actie van Nederland in de Kosovo crisis is het inzamelen van knuffels en snoepgoed voor arme kleine kinderen. Met de komst van de stroom vluchtelingen als gevolg van de oorlog werd het Nederlandse hart voor kinderen weer wakker. De aanblik van onschuldige […]