Archive for 'Economie'

Frans- Duitse as onder spanning

Posted 03 July 2012 | By | Categories: Economie, Europa, Vandaagje | No Comments

Tijdens de Euro top van eind juni is de Frans- Duitse as tussen Bondskanselier Angela Merkel en President Hollande onder zware druk komen te staan. Voor de korte termijn oplossing uit de eurocrisis won Hollande met zijn zuidelijke medestanders. Voor de lange termijn oplossingen zien de kaarten er voor Merkel beter uit.

Eerste stappen financiële hervormingen euro

Posted 29 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Tijdens de eerste helft van de EU top in Brussel op 28 en 29 juni zijn verdergaande besluiten genomen om de euro te redden. De ECB gaat het bankentoezicht op zich nemen en banken kunnen direct steun aanvragen bij het noodfonds.

Van Rompuy ontvouwt roadmap uit eurocrisis

Posted 27 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Raadspresident Herman van Rompuy heeft voor de EU top van eind juni een nota ingediend bij de regeringsleiders van Europa, die als uitgangspunt dient om de EU uit de eurocrisis te halen.

Het IMF bepleit meer integratie

Posted 26 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) constateert in haar periodieke beoordeling van de economische crisis in Europa dat er meer integratie nodig is. De eerste stappen die de EU moet nemen zijn het instellen van een banken unie en een Europa wijde bankgarantie stelsel. Op de lange termijn voorziet het IMF dat een discussie over verdere […]

Willem Buiter: Kleine kans dat Griekenland binnen Euro blijft

Posted 31 May 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Willem Buiter, Chief Economist bij Citigoup, bediscussieerde de ontwikkelingen in de Eurozone bij de Council on Foreign Relations op 16 mei 2012. Hij is van mening dat er een kleine kans is dat Griekenland binnen de Eurozone blijft. Bovendien bestaat een “orderly exit” niet echt, iedere exit zal min of meer chaotisch verlopen, aldus Buiter.

Een Pleidooi voor Druglegalisering

Posted 06 June 1997 | By | Categories: Economie | No Comments

door Daan DiederiksDe internationale betrekkingen worden in toenemende mate bezwaard door de drugproblematiek. De parlementaire enquêtecommissie van Traa meent nog “dat de internationale betrekkingen de intensieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit niet in de weg mogen staan.“ De vraag is echter veeleer; ‘hoeveel schade moet de ‘War on Drugs’ nog aanrichten voordat de internationale gemeenschap erkent […]

De Informatie Revolutie

Posted 22 June 1995 | By | Categories: Economie | No Comments

Het klassieke en dominante economisch denken gaat er vanuit dat de productie van tastbare goederen de belangrijkste bron van economische groei en welvaart is. Om deze reden mist de macro- economische analyse de belangrijkste economische trend: De gevolgen van Informatie Technologie op productiviteit en werkgelegenheid, aldus Charles Goldfinger in The Wallstreet Journal Europe van 25 […]