Archive for 'Buitenlands beleid'

Nederlands buitenlandsbeleid: Vredesmissies

Posted 28 October 2004 | By | Categories: Buitenlands beleid, Defensie | No Comments

Voor de val van de Berlinse muur in 1989 stonden gewapende conflicten in de wereld in het teken van de Koude Oorlog tussen het westelijke kapitalistische blok onder leiding van de Verenigde Staten en het oostelijke communistische blok aangevoerd door de Sovjet Unie. Voor de Verenigde Staten was bijvoorbeeld de strijd tussen Noord- en Zuid […]

Speciale Operaties

Posted 18 June 2004 | By | Categories: Buitenlands beleid, Defensie | No Comments

Wat zijn speciale operaties? Nederland zendt speciale eenheden uit op gevoelige en gevaarlijke missies. Volgens de Minister van Defensie gaat het hierbij niet om een “license to kill” zoals soms wel gesuggereerd wordt. Informatie rond speciale operaties is over het algemeen geheim. De minister van Defensie, die hiervoor verantwoordelijk is, wil de veiligheid van de […]

Het Toetsingskader

Posted 15 June 2004 | By | Categories: Buitenlands beleid, Defensie | No Comments

Het ‘toetsingskader’ regelt de verhouding tussen de kamer en de regering bij het zenden van Nederlandse militairen bij “internationale crisisbeheersingsoperaties”. Het beschrijft ook een aantal kriteria waaraan zo’n missie moet voldoen. Sinds het einde van de koude oorlog wordt aan de Nederlandse regering regelmatig de vraag gesteld troepen te leveren voor vredesmissies. De Nederlandse regering […]