Archive for 'Afrika'

Kamer verontwaardigd over verkrachtingen in Congo

Posted 03 October 2007 | By | Categories: Afrika | No Comments

Den Haag inister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking heeft in zijn kort durende ministerschap er al twee reizen naar het grote meren gebied (Rwanda, Burundi en Congo)in Afrika op zitten. Bij het verslag dat hij de Tweede Kamer uitbracht zegde hij Mariko Peters van GroenLinks toe een vrouwenopvang tehuis in de Democratische Republiek Conco(DRC) te steunen. De […]