Archive for 'abortus'

Beroering binnen PvdA over abortus in regeerakkoord

Posted 16 February 2007 | By | Categories: abortus | No Comments

innen de Partij van de Arbeid is beroering ontstaan over de abortus paragraaf in het regeerakkoord. Vooral het laten vallen van de “overtijdbehandeling” onder de bestaande abortuswet is een “grote stap achteruit”, aldus initiatiefneemster en voormalig Tweede Kamerlid Hillie Molenaar. Zij heeft met een uitvoerige brief de partij gelederen in beweging gezet. De afdeling Amsterdam […]