Repubiek stelt nieuw staatshoofd aan

Sinds gisteren, 30 april 2013, heeft de republiek Nederland weer een nieuw staatshoofd. Hij heet Willem- Alexander. Hij is door de Staten-Generaal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam voor onbepaalde tijd aangesteld. Zelf mag hij kiezen wanneer hij er de brui aan geeft.  Waarschijnlijk zal hij dan zijn oudste dochter, Amalia, die nu nog maar 9 jaar oud is, voordragen om zijn taken over te nemen, net zoals zijn moeder, Beatrix, hem heeft voorgedragen.

Zijn moeder heeft de afgelopen 33 jaar als staatshoofd van de republiek gefungeerd en heeft dat naar behoren gedaan. Vandaar dat men verwacht dat haar zoon ook naar behoren zal functioneren. Wat vooral meehelpt om enige twijfel weg te nemen, is zijn mooie en aantrekkelijke vrouw. Blauwe en rode jurken staan haar even mooi en zij geniet zo intens van de aandacht, dat zij de hele aanstellingsdag blijft lachen.

Het nieuwe staatshoofd heeft ten overstaan van de Verenigde Vergadering bovendien een voor iedereen zeer acceptabel programma gelanceerd. Hij wil iedereen in het land stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en hij wil de saamhorigheid bevorderen. Voor problemen die ons kleine republiekje te boven gaan wil hij bovendien met andere landen samenwerken om tot goede oplossingen te komen.

Hoewel het staatshoofd zelf een mooie nieuwe betrekking krijgt, ziet hij ook wel om zich heen dat het velen veel minder makkelijk af gaat. Zij krijgen immers te maken met de economische crisis. Als staatshoofd wil hij hier vooral wat aan doen door de handel met andere landen te bevorderen. Hiertoe zal hij waarschijnlijk veel moeten reizen.

Zijn intelligente en mooie vrouw, die bovendien veel talen spreekt kan hem hierbij heel goed helpen.

Terecht sprak de overgrote meerderheid van de volksvertegenwoordigers hun vertrouwen in dit programma uit. Het was gisteren ook niet echt de gelegenheid om kanttekeningen bij het programma en de benoeming uit te spreken. Dit zou de receptie na afloop alleen maar in de war sturen.

De politie arresteerde op het grote plein nog wel twee protestanten, maar moest deze onder welgemeende excuses na enkele minuten toch weer vrijlaten. Naar verluid wilden zij alleen maar roepen: “Leve de Republiek”.

Daan Diederiks 0 

No comments yet.

Leave a Reply