Eerste stappen financiële hervormingen euro

Tijdens de eerste helft van de EU top in Brussel op 28 en 29 juni zijn verdergaande besluiten genomen om de euro te redden. De ECB gaat het bankentoezicht op zich nemen en banken kunnen direct steun aanvragen bij het noodfonds.

Daarnaast is een Franse wens in vervulling gegaan en is er voor een nieuw groeipact 120 miljard euro uitgetrokken. De Europese Investeringsbank (EIB) krijgt 10 miljard extra kapitaal, waardoor de EIB 60 miljard extra in noodlijdende economieën kan pompen.

De andere 60 miljard komt uit ongebruikte structurele fondsen. Deze zal worden aangewend om kleine- en middelgrote bedrijven te stimuleren. Dan is er nog een nieuw fonds van 5 miljard euro, dat geheel met Project Obligaties (Project Bonds) gevuld zal worden en dat bedoeld is om initiatieven in de sectoren energie, transport en infrastructuur te bevorderen. 

Tijdens het diner werd het plan van Raadspresident Van Rompuy besproken. De hierin verwoorde visie om de euro op langere termijn serieus te nemen wordt niet als zodanig inhoudelijk besproken, maar, aldus Van Rompuy tijdens de persconferentie, “wij zullen over het tijdpad en de aard van de volgende stappen spreken.”

Verwante artikelen

Bronnen

No comments yet.

Leave a Reply