Het IMF bepleit meer integratie

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) constateert in haar periodieke beoordeling van de economische crisis in Europa dat er meer integratie nodig is. De eerste stappen die de EU moet nemen zijn het instellen van een banken unie en een Europa wijde bankgarantie stelsel. Op de lange termijn voorziet het IMF dat een discussie over verdere stappen naar integratie nodig is.

Ontstaan problemen

De problemen in het Euro gebied zijn volgens het IMF ontstaan door hoge werkloosheid in de zuidelijke Euro landen, de gezondheid van de banken in landen als Griekenland, Spanje en Italië en de zwakke financiële positie van de nationale staten. Deze staten zijn bij een mogelijk failliet van banken niet meer in staat de klap op te vangen, waardoor spaar- en pensioengelden verloren dreigen te gaan.

Uit voorzorg sluizen particulieren en instellingen hun tegoeden uit deze landen naar veiligere banken in Noord- Europa, waardoor de zuidelijke banken niet meer in staat zijn om voor financiering van investeringen te zorgen en de rente van staatsleningen op loopt.

Positieve aspecten

Er zijn wel enkele positieve aspecten te noemen. Het Euro gebied is, volgens het IMF, de grootste gemeenschappelijke markt ter wereld, de euro is een sterke reserve munt, ten opzichte van de rest van de wereld is er min of meer handelsevenwicht en de totale schulden zijn lager dan in andere economieën.

Daarnaast zijn de risico’s voor het uit de hand lopen van de financiering van schulden afgenomen door maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn door individuele landen, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank (ECB).

Neergaande spiraal

Toch ziet het IMF dat er nog steeds een neergaande spiraal is in de prestatie van de economie in het euro- gebied. Het grootste gevaar zijn de dreigende faillissementen van banken, met als gevolg dat nationale staten dit risico niet meer kunnen afdekken. Dit wordt versterkt door lage economische groei.

Daarnaast is het gevaar dat faillissementen in het ene land, juist door intensieve integratie in de financiële sector, over springen naar andere landen. Vooral om deze reden is volgens het IMF een krachtig gezamenlijk antwoord nodig.

Gezamenlijk antwoord noodzakelijk

De Europese Monetaire Unie (EMU) moet daarom aangevuld worden met een Banken en Fiscale Unie.  Deze Banken Unie is wenselijk voor de EU27, maar is absoluut noodzakelijk voor de 17 euro landen, aldus het IMF.

Om economische schokken in individuele landen tegen te gaan is er meer fiscale integratie nodig, met het delen van financiële risico’s en meer gezamenlijk economisch bestuur. Dit betekent dat er voldoende fondsen voor het centrale gezag beschikbaar zijn, die voldoende democratisch gelegitimeerd en gecontroleerd moeten worden.  Budget tekorten op het nationale niveau kunnen op deze wijze opgevangen worden.

Breed debat

Het IMF erkent dat het opbouwen van een dergelijke politiek- economische structuur enige tijd vergt. Maar het proces hiertoe kan starten met een breed debat over de gevolgen hiervan voor bevoegdheden van nationale staten en de manier waarop het centrale gezag verantwoordelijkheid zou moeten afleggen. Het zou vertrouwen wekken als er tijdens de EU- top van eind juni tot een duidelijk tijdspad van discussie, besluiten en uitvoering wordt besloten.

Daan Diederiks

Verwante artikelen
Internet bronnen

No comments yet.

Leave a Reply