Kredietcrisis Griekenland lost op in olie en gas

Door de vondst van offshore olie– en gasvelden kan Griek­en­land de schulden af lossen. Con­flic­ten met Turkije lig­gen op de loer. Voor de regio is dit de kans zich opnieuw uit te vinden.

Toen Koning Ibn Saud in 1930 de eerste olie concessies afgaf kon zijn gehele rijkdom in een zadeltas van een kameel. De Koning was meer geïnteresseerd in het vinden van water, wat in een woestijnland ook niet zo gek is. De man die hem aanzette om toch naar olie te zoeken was Jack Philby. Een extravagante Engelsman, die zich bekeerde tot de Islam om beter zaken te kunnen doen met zijn vriend de Koning. Het geld van een olie deal kon Philby wel gebruiken. Hij moest de dure school voor zijn zoon Kim Philby in Engeland betalen. De zoon die later Sovjet spion werd en de schande van Engeland.

Er is sindsdien zeer veel olie gevonden en  deze vondst heeft de positie van Saoedi Arabië ingrijpend gewijzigd. De nazaten van Ibn Saud zijn fabelachtig rijk en hun versie van de Islam oefent in het gehele Midden- Oosten een enorme invloed uit.

Gasvelden voor Israëls kust

Olie- en gasontdekkingen  In Griekenland staat wellicht iets dergelijks te gebeuren. Berichten sijpelen door dat de oostelijk middellandse zee een enorme bron van olie en gas zou kunnen zijn. De Israëli’s zijn de eersten die voor hun kust en ten zuiden van Cyprus grote voorraden gas hebben gevonden. Deze zijn zo groot dat in Israël een gasleidingnet is aangelegd, zoals wij die in Nederland ook kennen. Israël staat nu op het punt om een gas exporteur te worden.

Ook in de noordelijke Egeïsche zee zijn gas velden gevonden, maar met name de zee rond Cyprus is het veelbelovend. De gasvelden bevatten naar schatting genoeg gas om de wereld één jaar van gas te voorzien. Dit zou betekenen dat de gehele financiële positie van deze regio een geheel ander aanzien krijgt.

Griekenland is hier niet het enige land dat de dienst uit maakt. De Grieken moeten zeggenschap over grote delen van het continentaal plat delen met Turkije, Cyprus, Egypte en Israël.

Zolang de offshore gasvelden zich binnen Griekse territoriale wateren bevinden is er geen probleem en kan de Griekse staat bij een vondst concessies verlenen en kan het geld binnen stromen. Maar de gecompliceerde kustlijn en de vele disputen hierover met Turkije zal dit niet makkelijk maken.

Amerikaanse en Russische belangen  Behalve deze direct betrokken landen hebben ook de Amerikanen en de Russen hier nog zo hun belangen. Het is in ieder geval duidelijk dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Hillary Clinton zich op een reis naar Athene hier al mee heeft bemoeid. Vooral Amerikaanse oliebedrijven azen op contracten.

Maar ook de Russen hebben belangen.  Het gesteggel over olie- en gas pijpleidingen vanuit Zuidoost Europa richting West- Europa is hier één van. Bovendien krijgt Rusland er ineens een grote concurrent bij. Iets dat President Poetin en zijn grote Gazprom niet zal bevallen.

Falliet Griekenland  Financiële analisten zijn tot nu toe zeer somber over het overleven van Griekenland in de Eurozone. Men verwacht dat Griekenland in de nabije toekomst wel failliet zal gaan. De enorme schuldenlast zullen zij nooit kunnen betalen zonder dat er uit enige hoek de Euro’s en dollars ineens binnen komen stromen. Energie geld kan het hele verhaal kantelen.

Het produceren van zonne energie is al een optie die enige tijd circuleert als mogelijke oplossing. Het idee is dat Griekenland als zonnig land, met een groot oppervlak enorme hoeveelheden zonnepanelen kan installeren en deze “groene” stroom dan naar Noord- Europa kan exporteren via nog aan te leggen hoge capaciteit- hoogspanningskabels. Nederlandse professoren stelden dit onlangs voor in een gezamenlijk artikel op ProjectSyndicate.org. [Re-Energizing the Eurozone | Sylvester Eijffinger, Wim Sinke, Klaas van Egmond, Herman Wijffels, Marco Witschge]

De Amerikaanse diplomate Anne-Marie Slaughter gaat in een artikel op dezelfde site nog een stapje verder. [Reinventing the European Dream] Zij stelt voor de grote truc van Schumann en Monnet nog eens  te herhalen, maar dan tussen de betrokken staten in het oost- mediterrane gebied. Om toekomstige territoriale conflicten te vermijden zou het naar haar idee verstandig zijn naar het evenbeeld van de EGKS, die de kolen en staal conflicten tussen Duitsland en Frankrijk bezwoer, een vergelijkbare Hoge Autoriteit op te zetten, die de exploitatie van de gas- en olie voorraden ter hand neemt.

Grexit getuigd van korte termijn visie  Gezien de centrale rol die de energie economie in onze samenlevingen inneemt zijn dit ideeën die een mogelijke oplossing van de krediet crisis van Griekenland in zich dragen. De mogelijkheden die hier liggen toont in ieder geval aan dat het zonder meer opgeven van Griekenland als het gekke broertje dat alleen maar geld kost, niet erg verstandig is en getuigd van een korte termijn visie.

 Daan Diederiks

Verwante artikelen
Internet bronnen

No comments yet.

Leave a Reply