Archive for June, 2012

Eerste stappen financiële hervormingen euro

Posted 29 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Tijdens de eerste helft van de EU top in Brussel op 28 en 29 juni zijn verdergaande besluiten genomen om de euro te redden. De ECB gaat het bankentoezicht op zich nemen en banken kunnen direct steun aanvragen bij het noodfonds.

Van Rompuy ontvouwt roadmap uit eurocrisis

Posted 27 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Raadspresident Herman van Rompuy heeft voor de EU top van eind juni een nota ingediend bij de regeringsleiders van Europa, die als uitgangspunt dient om de EU uit de eurocrisis te halen.

Het IMF bepleit meer integratie

Posted 26 June 2012 | By | Categories: Economie, Europa | No Comments

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) constateert in haar periodieke beoordeling van de economische crisis in Europa dat er meer integratie nodig is. De eerste stappen die de EU moet nemen zijn het instellen van een banken unie en een Europa wijde bankgarantie stelsel. Op de lange termijn voorziet het IMF dat een discussie over verdere […]

Kredietcrisis Griekenland lost op in olie en gas

Posted 21 June 2012 | By | Categories: Europa, Vandaagje | No Comments

Door de vondst van offshore olie– en gasvelden kan Griek­en­land de schulden af lossen. Con­flic­ten met Turkije lig­gen op de loer. Voor de regio is dit de kans zich opnieuw uit te vinden.

Redding Euro in de maak

Posted 06 June 2012 | By | Categories: Europa | No Comments

De Europese leiders voeren de spanning een beetje op, maar de redding van de Euro is in de maak. De prijs hiervoor is een Europese Unie met meer uitvoerende macht en een Europees parlement met meer controlerende macht. Dit is geen citaat uit een persbericht. Het is ook geen informatie die door slim en vasthoudend […]

4 juni: De dag van Tianamenplein

Posted 04 June 2012 | By | Categories: Geschiedenis | No Comments

Op 4 juni 1989 maakte de Chinese regering een einde aan protesten van de bevolking onder leiding van studenten die zich concentreerden op het Tiananmenplein. De huidige Chinese autoriteiten proberen nog steeds alle herdenkingen de kop in te drukken en verwijzingen op internet te censureren.