Rio +20: Een nieuwe klimaatconferentie

Binnenkort start er in Rio de Janeiro een vervolg klimaat conferentie, Rio +20. Het thema is dit keer “duurzame ontwikkeling”.

De directeur van Het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Maarten Hajer,  is in het voortraject naar Rio zeer actief. Het PBL publiceerde een rapport, Roads from Rio+20, en hij maakte een documentaire, waarin hij de vraag stelt aan allerlei experts hoe het verder moet met “duurzame ontwikkeling” in het licht van de bevolkingstoename en klimaatveranderingen.

 0 

No comments yet.

Leave a Reply