Technologie en gedragsverandering

De Amerikaanse psycholoog Dr. Larry D. Rosen heeft onderzoek gedaan naar gedrag rondom moderne communicatie- technologie en de verschillen tussen generaties. Hierover publiceerde hij onlangs het boek iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us.
Hij geeft praktische adviezen over hoe om te gaan met kinderen die al jong leren om te gaan met de nieuwe technologie. Hij adviseert onder andere om in de klas en tijdens het familie diner ‘s avonds zogenaamde “tech breaks” toe te staan.

De docent of de ouder geeft dan aan dat het tijd is voor een tech break. Iedereen krijgt de kans om de smartphone te raadplegen, te smsen en facebook te raadplegen. Na een paar minuten gaan de phone’s neer en is er weer een kwartier aandacht voor de les of voor elkaar aan tafel.

Vervolgens nog een techbreak etc….

In het onderstaande interview gaat hij uitvoering in op de veranderende houding van jongere generaties, hoe dit komt en hoe communicatie tussen de generaties levendig kan blijven.

 

 0 

No comments yet.

Leave a Reply