Druk op Merkel groter voor meer groei

[Berlijn] De druk op Bundeskansler Angela Merkel neemt gestaag toe om naast bezuinigingen uit het fiscale- akkoord, ook economische groei maatregelen te accepteren. IMF managing director Christine Lagarde is de laatste in een lange rij politici die aandringen op groeimaatregelen.

Na de verkiezing van François Hollande tot de nieuwe President van Frankrijk is zijn roep om groeimaatregelen uit verschillende regeringskringen ondersteund. Angela Merkel heeft deze tot nu toe afgehouden. Op 15 mei reist Hollande naar Berlijn. de weken die hier op volgen zal er op verschillende fora heftig onderhandeld worden over de juist koers.

IMF top vrouw Lagarde riep vandaag op om vooral een groei component niet te vergeten. Zij roept op om per land gerichte maatregelen te nemen om schulden terug te dringen, maar er moet ook hervormd worden om banengroei te verzekeren.

“De wereld economie heeft hogere en betere groei nodig. Om dat te bereiken is het nodig de juiste beleidscombinatie te kiezen. Met het verkeerde beleid, lopen we het risico om een decenaia groei te verliezen, een generatie van jonge mensen en de kans om de wereld economie op een gedegen fundament neer te zetten,” aldus Lagarde.

Volgens het IMF zijn er drie problemen in het huidige economische bestel, fiscale aanpassing, zwakke banken en de huizen markt. De fiscale aanpassing, terugdringen van staatsschulden, blijft volgens Lagarde van groot belang, maar deze moet zo toegepast worden dat de andere twee zwakke punten wel aangepakt worden, de zwakke banken en de zwakke huizenmarkt.

Volgens berekeningen van het IMF zal een gezamenlijke actie in het Euro gebied leiden tot een BBP groei van 4,5% over vijf jaar. Hiervoor zijn dan wel hervormingen nodig in schaal grote van de productmarkten, en in de arbeids- en pensioen systemen.

Op het eerste gezicht lijkt Lagarde hier haar landgenoot Hollande te hulp te snellen om een groeiprogramma op te stellen. Maar haar roep om de arbeids- en pensioen systemen te hervormen zal door Hollande nauwelijks als een steun in de rug worden ervaren. Hij wil in eerste instantie de pensioen hervormingen van zijn voorganger Sarkozy terugdraaien en de pensioengerechtigde leeftijd van 62 weer naar 60 jaar terugbrengen, waar deze in de rest van Europa veelal omhoog gaat naar 66 of 67 jaar.

Binnen de Europese instelling wordt er in ieder geval welwillend met Hollande meegedacht door Euro Raad President Van Rompuy en Commissie Voorzitter Barosso.

Van Rompuy heeft EU regeringsleiders op 23 mei uitgenodigd voor een informeel diner ter voorbereiding van de top van eind juni. Van Rompuy stelt ook dat de tegenstelling tussen schuldreductie en groei- programma’s maar een schijn tegenstelling is. Ook hier wordt waarschijnlijk al achter de schermen aan een nieuw compromis gewerkt.

Het is de vraag of de Duitse Bundeskanselier Angela Merkel blij is met deze tot nu toe zwakke steun betuigingen aan de nieuw verkozen Franse President. Zij wil in ieder geval dat er onder geen beding getornd wordt aan schuldenreductie. Voor het ontwikkelen van een groeiprogramma die Angela Merkel kan overtuigen zullen de groei voorstanders creatief met de Duitse schuldreductie wens om moeten gaan. Een Duits nee lijkt tot nu toe het meest waarschijnlijk.

Daan Diederiks

Verwante artikelen

Externe Links

No comments yet.

Leave a Reply