Hollande krijgt geen clementie Merkel

[Berlijn]Het eerste dat François Hollande na de sleuteloverdracht van het Elysee zal doen is afreizen naar Berlijn. De duitse bondskanselier Angela Merkel zal hem uiterst vriendelijk ontvangen en tegelijk zeer beslist enige weiziging in het Europese Fiscalepact afwijzen.

Bandskanselier Angela Merkel meldde de pers na een zitting van het CDU- presidium dat Hollande niet kan rekenen op een welwillend oor bij Duitsland voorstellen om het Europese fiscale besluit aan te passen. Als pleister op de wond is zij wel van mening dat Duitsland en Frankrijk innig blijven samenwerken. Of dit echt zo is zal geheel van de opstelling van Hollande afhangen. Blijft hij hameren op wijzigingen in Europese afspraken dan zal het bezoek zeer ijzig verlopen.

Het steekt Merkel dat na iedere nationale verkiezing Europese besluiten weer van tafel geveegd dreigen te worden. Europese besluiten moeten door een nieuwe regering overgenomen worden. “Ik geloof dat het een grondwettelijk gebod in Europa, dat wij besluiten na verkiezingen niet ter discussie stellen,” aldus Merkel in haar verklaring, “anders kunnen we in Europa niet meer werken”.

Deze reactie van Merkel komt naar aanleiding van de kiezersbelofte die Hollande de Fransen gedaan heeft. In plaats van te bezuinigen op de staatskosten wil Hollande juist meer uit gaan geven. Zo wil hij op korte termijn 60.000 nieuwe docenten aannemen om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast wil hij hogere belastingen invoeren en de pensioengerechtigde leeftijd wil hij Hollande weer van 62 naar 62 terugbrengen.

Hollande wil maatregelen nemen om de groei op gang te brengen. Volgens Die Welt wil Hollande maar niet erkennen dat Frankrijk de richting van Italië en Griekenland dreigt op te gaan. Met een gemiddelde loonkosten niveau dat 10% hoger ligt dan Duitsland heeft Frankrijk niet meer, maar juist minder socialisme nodig.

Het zal interessant zijn hoe de Duits- Franse betrekkingen zich de komende maanden ontwikkelen. Zeker is dat men in Berlijn niet blij is om praktisch alleen te staan met de roep dat het er nu op aan komt in Europa om te bezuinigen. De afgelopen jaren is er al teveel geleend, zonder dat dit tot extra economische groei geleid heeft.

Als het misloopt is het nog wel mogelijk dat een kleine economie als de Griekse uit de Euro stapt of gestoten wordt alt het de gemaakte afspraken niet nakomt. De euro zal in dat geval gewoon blijven bestaan. Er zal meer onrust ontstaan, maar de Euro zal niet in gevaar komen. Dit is totaal anders als Franktijk een economische- politiek gaat voor die in de eerste plaats voor het budget ongunstig is en ten tweede het vertrouwen van de financiële markten gaat verliezen. In dat geval zal de Euro serieus in gevaar komen.

Een Euro met alleen Duitsland en Nederland las deelnemers zal misschien nog wel overblijven, maar het staat ver af van de Europese idealen die aan de Euro kleven. Het zal het einde van het Europese project zij.

Daan Diederiks

No comments yet.

Leave a Reply