Nederlandse staat haalt moeiteloos 2 miljard op

 Onder invloed van alle doemscenario’s na het uiteen vallen van het kabinet zou je haast gaan denken dat Nederland bijkans failliet is.

[Dinsdag, 24 april 2012]Vanochtend echter haalde het ministerie van Financiën ter financiering moeiteloos 2 miljard euro op tegen een lagere rente dan een vergelijkbare plaatsing van obligaties in september 2011.

Na het mislukken van het Catshuisakkoord steeg de rente op de staatsobligaties licht, maar vanmorgen daalde deze weer.

Hieruit blijkt dat de huidige crisis in de eerste plaats een politieke crisis is, met als inzet het grote verdelingsvraagstuk, (Who gets what and why?) en de verhouding tot de Europese Unie.

Wilders heeft in dit licht het met zijn slogan “niet te buigen voor Brusselse dictaten” goed gezien waar het op dit moment politiek over gaat. De verkiezingen zullen hierover gaan en zijn in zekere zin een referendum over de manier waarop het kabinet Rutte de Euro crisis heeft aangepakt en of daar een economisch expansie politiek of bezuinigingsbeleid bij hoort.

In het Catshuisakkoord ging men uit van met name het verwerven van extra middelen door verhoging van de directe belastingen, de btw. Burgers betalen zo voor de crisis.

Daarnaast werd er voorgesteld om te snijden in de overheidssalarissen, reiskosten, gezondheidszorg (eigen bijdrage medicijnen), efficiënter werken bij de overheid, AOW eerder verschuiven naar 66 jaar, minder ontwikkelingssamenwerking en een aantal kleinere bezuinigingen.

Dit alles neemt niet weg dat, ondanks het naar de prullenbak verwijzen van het akkoord door Wilders, de financiële markten het nog wel zien zitten met Nederland. De vraag is: Hoe lang nog?

Daan Diederiks

Verwante artikelen

No comments yet.

Leave a Reply