PvdA streeft naar begrotingsevenwicht

 Diederik Samson streeft naar een begrotingsevenwicht. Een tekort van 3% vindt hij veel te veel. Er moeten structurele hervormingen komen op de lange termijn, aldus Samson in KRO´s Brandpunt.

[Maandag, 23 april 2012]De plotseling opdoemende politieke en economische crisis na het afzeggen van het Catshuisakkoord door Geert Wilders zorgde ook in Hilversum voor veel geïmproviseer. KRO´s Brandpunt kon op de late Zondagavond een aantal kopstukken optrommelen, waaronder de nu onbedreigde PvdA leider Diederik Samson.

Volgens Samson bestaan de belangrijkste afspraken in Brussel eruit dat er gestreefd wordt naar een structureel begrotingsevenwicht. Een tekort van 3% van het BBP noemde hij veel te veel, “we moeten naar een begrotingsevenwicht”, aldus Samson.

De plannen zoals die er nu liggen zijn volgens Samson een sprint naar 2013 en daarna “gaan ze plat op de mat”. Hij is nu bereid leiderschap te tonen op de korte termijn. Verkiezingen kunnen volgens Samson in september plaatsvinden, waarna na een kabinetsformatie op Engelse leest na 14 dagen al een kabinet klaar kan zijn om een structurele begroting voor 2013 nader uit te werken en in te dienen.

No comments yet.

Leave a Reply