Onderwijsbestuur in Nederland een puinhoop

Het Parool brengt vandaag het nieuws dat de Amarantis groep, een conglomeraat van middelbare scholen in Amsterdam en omstreken, miljoenen tekort komt. Het bestuur is opgestapt en alleen de financieel directeur is nog op zijn post.

Hij meldt dat er dit jaar een miljoenen tekort dreigt en dat, om de financiele problemen op te lossen,  er 200 mensen ontslagen worden, dat zij bovendien op grote schaal klassen gaan samengevoegen en dat jaren lang bezuiniginen nodig zijn.

Dit tegen de achtergrond van een jarenlange groei van de onderwijs budgetten.

Daarbovenop schrijft Bastiaan Bommeljé in het NRC Handelsblad over de declaratiecultuur bij onderwijsbestuurders in het hoger onderwijs. De bedragen die daar door “sociaal- democratische” bestuurders als onkosten gedeclareerd worden is mind bogling.

Zo declareerde de college voorzitter van de TU Delft, Dirk Jan van den Bergh, 41.626 euro aan telefoonkosten alleen.

Er mag dan de afgelopen maanden met schande geschreven zijn over bonussen van bankiers, deze declaraties en de puinhopen die bestuurders in het Amsterdamse onderwijs aanrichten is een super schande.

Het SCP schreef onlangs in een rapport dat niet duidelijk is hoe de vergrotingen in de onderwijs budgetten van de afgelopen jaren zich vertalen in beter onderwijs.

Nu weten we het antwoord. De bestuurslagen zijn toegenomen en het feitelijk onderwijs is afgeknepen. De salarissen van bestuurders zijn zelfs hoger dan die van de minister van onderwijs.

Deze duur betaalde bestuurders maken er ook nog eens een puinhoop van.

Het is een schande.

Daan Diederiks

Patjepeeërs besturen het hoger onderwijs (NRC artikel Bastiaan Bommeljé) 0 

No comments yet.

Leave a Reply