Euro zal overleven

Het Euro nieuws deze week werd gedomineerd door twee speeches en een ING rapport.

Eerst het ING rapport. De ING ging in op de roep van een aantal Euro-sceptici door eens te berekenen wat het zou kosten om de Euro uiteen te laten vallen. Hier wordt je niet vrolijk van. In het eerste jaar zal het BNP/GDP in Europa met 10% dalen, dit betekent dat iedereen 10% minder te besteden zal hebben. De effecten zullen ook wereldwijd te voelen zijn. De nieuwe munten zullen in waarde dalen, wat de dollar doet stijgen, waardoor de export van de Verenigde Staten zal dalen en ook daar de economie zal vertragen of in een recessie zal komen.

Dit is nog afgezien van de transformatie kosten, als juridisch en financiële kosten om de nationale munten op te starten.

Daarom is het uiteenvallen van de Euro een heilloze weg en iedereen die dit serieus voorstaat roept verkapt op tot politieke, economische en sociale chaos en onrust.

Merkozy

De twee speeches die deze week de aandacht trokken waren van Sakozy, president van Frankrijk en van Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland.

Sarkozy hield een streng geregisseerde speech in Toulon voor zijn partijgenoten. Opmerkelijk voor een Gaulist was dat hij opriep om begrotingssouvereiniteit aan Brussel over te dragen. Hij zal er nog een harde dopper aan hebben om zijn landgenoten hier ook daadwerkelijk van te overtuigen in een komend verkiezingsjaar.  De Franse socialisten kozen in ieder geval meteen de tegen aanval en verweten hem de Franse belangen te schaden.

Deskundigen juichten de versterking van de rol van Brussel juist toe. Opmerkelijk genoeg worden de Eurofielen wat dit betreft van harte geteund door de euroscptici Britten. De conservatieve premier van Engeland en zijn hardline minister van financiën Osborn zijn voor een versterking van Brussel om de Euro te redden en willen tegelijkertijd voor Groot- Brittannië minder Brussel. Zij benadrukken zo de komst van een Europa van de twee snelheden.

De andere opmerkelijke speech was die van de Poolse minister van Buitenlandse zaken Sikorski. Deze prees Duitsland, wat al opmerkelijk is voor een Pool, maar sterker nog, hij vreesde een Duitse inactiviteit meer dan een Duitsland dat duidelijk de leiding neemt in de hele Euro- crisis. Hij stelde ook voor Europa meer te bekijken vanuit de optiek van economische groei- landen en krimp- landen. Waarbij hij Polen duidelijk als een groei- land ziet, dat de ambitie heeft om ook tot de Euro toe te gaan treden als de Poolse economie hier klaar voor is. Dit in tegenstelling tot de Britten. Ook tegenover hen sprak hij zich uit. Doe mee met de Euro of verhinder in ieder geval niet dat Europa zich verder ontwikkelt.

Tenslotte kon Merkel vergenoegd constateren dat de Fransen, met de speech van Sarkozy in Duitse richting waren opgeschoven. Of zj iets terug kan doen door de ECB een grotere rol te gunnen door slechte staats- obligaties op te kopen, valt nog te bezien. Terecht stelde zij vast dat er in deze in ieder geval geen quick fix is en dat het oplossen van de schulden- crisis nog jaren zal duren.

Europeanen zullen simpelweg de schouders er onder moeten zetten. Hard werken, meer groei verwezenlijken en tegelijkertijd werken aan een duurzame economie. Er staat ons dus nog veel te doen en dat in een tijd waarop de demografische ontwikkelingen niet echt meewerken.

Daan Diederiks 0 

No comments yet.

Leave a Reply