Bloedbad bij Ajax

Gisteravond heeft de Ledenraad een onvermijdelijke knoop doorgehakt en alle leden van de Raad van Commissarissen de wacht aan gezegd.

De Ledenraad kon ook niet veel anders. De Commissarissen hadden het ook wel heel bond gemaakt. De aanstelling van een directeur liet maar op zich wachten. Er waren twee kampen ontstaan, het Cruijff kamp aan de ene en die van de technocraten aan de andere. Cruijff wees daar al lange tijd op. Het is een voetbalclub en dan komen er een paar mensen uit een andere wereld even de dienst uit maken.

Cruijff had wel goed begrepen waar het omgaat, waar je de loyaliteit moet zoeken. Dat is in de eerste plaats aan de basis, en in een voetbalclub is het voetvolk de trainers, die dagelijks de kleine briljantjes klaar moeten stomen om grote sterren te worden.

De overige Commissarissen zweefden in het abstracte, het bestuurlijke en juridische. De Commissarissen zochten geen steun bij de basis en sloten zich ook niet aan bij het voetvolk. Dit voetvolk had immers een werkwijze en strategie gekozen onder leiding van Cruijff waar zij heilig in geloven. Waarom daar dan tegen in gaan met de benoeming van een directeur als van Gaal?

Het is ook onbegrijpelijk dat er mensen zijn die de lijn Cruijff niet begrijpen. In ieder optreden op TV legt hij dit duidelijk uit. Soms struikelde hij wat over zijn woorden, maar wie daar over valt is een uilskuiken.

In de eerste plaats wil Cruijff van Ajax weer een voetbalclub maken en het belang van de bobo’s van het bedrijf terugdringen. De talenten moeten, volgens Cruijff, weer opgeleid worden volgens zijn visie, waar de trainers allemaal achter staan. Hij gaat daarbij uit van het stimuleren van de technische vaardigheden van het individu, van de kleine voetballertjes zelf. Het collectief en het positiespel komt daar dan bij en niet andersom.

De trainers op de Toekomst vinden dit ook en dit was ook de lijn die door de Ledenraad was uitgezet. De overige leden van de RvC gingen met de rommelige benoeming van van Gaal daarmee regelrecht tegen en de Toekomst en de Ledenraad in en passeerden hierin ook nog eens Johan Cruijff. Terecht is hier een nieuwe dolkstoot legende geboren. 0 

No comments yet.

Leave a Reply