Einde van OBL, begin van…

Tien jaar lang lukte het de Amerikanen maar niet om OBL te vinden. Toch zijn ze hem op het spoor gekomen. Hoe is het gelukt?

Volgens een voormalig sous- chef van MI6 waren de verhoren van krijgsgevangenen in Guantanomo Bay het startpunt voor dit uiteindelijk resultaat. De geheime diensten en op het spoor gezet van koeriers, die zij bleven volgen en uiteindelijk bij dit gebouwen complex in Abbottabat bracht.

Uit nader onderzoek bleek dat het hele complex nogal verdachte trekjes vertoonde. Er werd geen gebruik gemaakt van telefoon en internet en het was hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Vervolgens hebben ze het gebouw ongetwijfeld van alle kanten gefotografeerd, via vliegtuigen en satelieten en op het moment dat zij ook maar een glimp van OBL opvingen, was dat het definitieve bewijs dat OBL zich daar bevond en konden ze tot actie overgaan.

Opvallend is wel dat de actie vlak na het huwelijk van William en Kate plaats vond. Obama heeft vast een paar dagen gewacht om het sprookje niet in de weg te zitten.

Op 1 mei heeft President Obama de opdracht gegeven aan 30 tot 40 Navy Seals om met vier helicopters er heen te vliegen en OBL te executeren. Naar verluidt was het niet de bedoeling hem gevangen te nemen. Dat zou immers betekenen dat hij ook naar westerse maatstaven een rechtvaardig proces zou krijgen. Iets waar niemand op zit te wachten. Nu gaat het verhaal dat hij zich niet over wilde geven en hij prompt twee kogels door zijn hoofd kreeg. Het is nog maar de vraag of OBL het zelf anders gewild zou hebben. Nu is hij immers in eigen ogen een martelaars dood gestorven. Wel wat anders dan op de electrische stoel, of met een spuitje je leven eindigen na een lang bureaucratisch proces.

De eerste berichten maakten melding weigering tot overgave, maar nu is er een official die meldt dat de Seals helemaal geen opdracht kregen hem levend in handen te krijgen.

De operatie duurde 40 minuten en er werd één helikopter verloren, maar niet de bemanning. een ongeluk, of toch neergehaald?

Het lichaam van OBL werd meegenomen en er werden DNA tests uitgevoerd, om definitief bewijs te krijgen dat het om OBL zou gaan.Vervolgens is het lijk volgens Washington volgens Islamitische regels op zee “begraven”.

Een bericht suggereerde dat Saoedie Arabië het lijk van OBL weigerde. Om geen martelaars graf te creeren werd gekozen voor een zeemansgraf. Je kunt het ook zien als op zee dumpen vanuit een vliegtuig. Iets wat weer aan Argentinië doet denken. Je hoopt maar dat ze het lijk in een stevige zak gedaan hebben, met flink wat stenen erbij.

Mysterieus blijft of de hele operatie in samenwerking met de Pakistaanse autoriteiten heeft plaats gevonden. De eerste berichten suggereerden dat de Pakistanen er geheel buiten gelaten zijn, dat de helikopters onder de Pakistaanse radar uit Afghanistan zijn aan komen vliegen en dat de naburige legerbasis pas begreep dat er iets aan de hand was, toen de hele operatie alweer voorbij was.

Een Pakistaanse veiligheidsadviseur vond dit in zijn geheel onzin. Voor de BBC vertelde hij dat hij zelf ook helikopter piloot is en dit gebied goed kent en zich niet voor kon stellen dat de Pakistaanse radar de Amerikaanse activiteiten niet was opgevallen.

Deze kwestie is wel belangrijk, want de relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten staat hier op het spel.

Verwant is ook de vraag hoe het mogelijk is dat OBL vlak onder de neus van een belangrijke Pakistaanse legerbasis kan schuilen, zonder dat de geheime dienst, of het leger hier zelf hier iets vanaf weet.

President Obama dankte in zijn aankondiging van het feit wel uitvoerig de President van Pakistan, maar of hij nu vlak voor of vlak na de operatie was ingelicht was uit zijn opmerkingen niet duidelijk.

Over het algemeen worden het Pakistaanse leger en geheime diensten door Westerse counterparts zeer gewantrouwd. In het verleden is OBL immers enkele keren ontsnapt na ingelicht te zijn door vermoedelijk de Pakistaanse inlichtingen diensten.

Belangrijk is hoe de Pakistaanse regering op de actie reageert. Tot nu toe tonen zij zich blij dat zo’n vooraanstaande terrorist is uitgeschakeld en bevestigen zij dat hun langetermijn doel is het terrorisme uit te schakelen en dat dit een stap in de goede richting is.

Tony Blair verklaarde dat dit niet zo vreemd is, omdat de Pakistanen in de frontlinie staan van de War on terrorism. In Pakistaan zijn er immers 5000 militairen en 30.000 burgers omgekomen in deze strijd.

Hoe zullen nu de overgebleven Al Qaeda groepen reageren?

Onder deskundigen lijkt vast te staan dat OBL voornamelijk een symbolische functie heeft als leider en oprichter van Al Qaeda. De operationele leiding, recrutering, training, bedenken van plannen en uitvoeren hiervan, ligt bij anderen. Daarom zal op de korte termijn aan het losse en anarchistisch georganiseerde netwerk Al Qaeda niet veel veranderen. Toch is er duidelijk een slag toegebracht en is het symbool van eenheid verdwenen.

Op de individuele leden zal dit invloed hebben. Zij zullen bedroefd en kwaad zijn. Ook zal angst opkomen. Zij zijn kennelijk kwetsbaarder dan menigeen al die jaren gedacht heeft. Zelfs hun hoogste symbool figuur is traceerbaar en kwetsbaar.

Woede zal deze leden onstuimig en onvoorzichtig maken. Angst zal ze juist weer influisteren voorzichtig te zijn en zich voor een tijdje in het duister terug te trekken.

Hun woede en gevoel van onmacht zal leiden tot het plannen en uitvoeren van wraakacties. In eerste instantie zullen Amerikanen het doelwit zijn, maar Europeanen zijn natuurlijk een mooi alternatief. In de Verenigde Staten en Europa zal het plegen van aanslagen moeilijk zijn.

Makkelijker zal het gaan in landen waar Islamisten een normaal onderdeel van de samenleving uitmaken.

Niet voor niets gaan nu al de waarschuwingen uit naar ambassades over de hele wereld, maar speciaal in het Midden-Oosten en noord Afrika.

Met het verlies van OBL is Al Qaeda niet verslagen. In een eerste reactie merkte Tony Blair op dat de “narrative” van OBL en Al Qaeda nog lang niet verslagen is. Deze “narrative” luidt dat het Westen een oorlog tegen de Islam voerten dat daarom voor ware Islamisten geen andere weg open staat dan de Jihad om de macht van het Westen te breken en een universeel kalifaat te stichten onder leiding van de Islam.

De vraag is hoeveel aantrekkingskracht deze “narrative” van de Islamisten nog heeft. In de revoluties die nu in het Midden-Oosten en noord- Afrika plaatsvinden lijkt hiervoor weinig plaats. Deze revolutie wordt eerder gedreven door de wens om een beter leven (materieel) en vooral ook een vrijer leven te kunnen leiden.

In 2003 kon John Gray in zijn pamflet “Al Qaeda And what it means to be modern” nog schrijven dat met de aanslag van OBL op de Twin Towers de mythe van het Westen als wereld heerser doorbroken was.

Het is de vraag in hoeverre deze mythe door de excecutie van OBL weer tot leven komt. Het is de vraag of het Westen weer terug valt in een zelfgenoegzaam gevoel van almacht, een gevoel dat blind maakt voor de problemen van anderen. Problemen als armoede, onderontwikkeling en de gevolgen van klimaatverandering.

Daan Diederiks

No comments yet.

Leave a Reply