Wraking verworpen

De tweede wraking in het Wilders- proces is vanmiddag verworpen.

De rechter bepaalde dat advocaat Moszkovisz onterecht het middel van de wraking inriep, dat hij zijn bezwaren over de uitleg van de uitnodiging voor het diner in hoger beroep in de hoofdzaak aan moet kaarten.

Bovendien is wraking geen middel om je irritatie tijdens het verhoor bot te vieren. De Rechtbank kon met recht het verzoek om Hendriks voor meineed te vervolgen naast zich neerleggen, aldus de wrakingskamer.

Daarmee gaf de Rechtbank geen blijk van partijdigheid. De rechtszaak wordt nu op 2 mei voortgezet. De vraag is welk volgende rookgordijn Moszkovisz voor ogen heeft.

Wilders twitterde vandaag in reactie dat de “hoge heren” elkaar weer de hand boven het hoofd houden. Een opmerking van de miskende, die of niet echt begrijpt wat er aan de hand is, of doet alsof….

Gewraakte rechters zonder toga

Afgelopen vrijdag, in het nakaart programma van Pauw en Witteman zat Bertus Hendriks om zijn verhaal nogmaals te houden.

Moszkovisz zag dit vanaf de bank, een wijntje en notjes bij de hand, en vond opmerkingen van Hendriks wat al te gortig en pakte de telefoon. De verbijsterde presentatoren gaven Moszkovisz vervolgens de vrije ruimte om de zaak via de tv voort te zetten.

 0 

No comments yet.

Leave a Reply