Verkiezingen 2010 PVV anti- democratisch?

Bij Buitenhofverschenen de afgelopen weken een aantal lijsttrekkers die door een “expert” onder vuur werden genomen.

Deze week was het de beurt aan Job Cohen, lijsttrekker van de PvdA.

Cohen verweet de VVD van Rutte met sterke bewoordingen dat zij de PVV niet uitsluiten van eventuele regeringsdeelname. Het argument dat hij aanvoert is dat “de PVV tegen de rechtstaat aanschuurt”. En omdat Rutte niemand heeft uitgesloten vindt Cohen dat de VVD daarmee op dezelfde wijze “tegen de rechtstaat staat aan te schuren.” Hij zei letterlijk: “Het gemak waarmee Rutte zegt ‘nou dat is ook een mogelijkheid’, dan lopen zij dus ook tegen de rechtstaat aan te schuren.”

Voor de helderheid heb ik het PVV programma over de rechtstaat en democratisering er op na geslagen.

Het programma van de PVV is kort en bondig. Het voornaamste mikpunt van Wilders CS zijn de heersende elites. De rechtstaat bevindt zich volgens de PVV in een ernstige crisis, die wordt veroorzaakt door de elites, die het volk niet meer snappen. De PVV verklaart dat zij aan de kant van de gewone man en vrouw staan en dat de macht teruggegeven moet worden aan de burger.

Hoe stelt de PVV zich dat voor?

Ten eerste moet de Eerste Kamer afgeschaft worden, moet het aantal Tweede Kamer leden terug naar 100, moet er een gekozen minister-president komen, moet de Koning uit de regering, moeten de topfuncties 20% terug in salaris, moeten de top functionarissen van het OM en de rechterlijke macht verkozen worden, moet de macht uit Brussel terug naar Nederland et. etc., maar het belangrijkste is dat er een bindend referendum moet komen.

Wat vooral opvalt aan dit lijstje is dat deze nogal doet denken aan de voorstellen van D66. Verkozen premier, bindend referendum, zelfs de afschaffing van de Eerste Kamer, dat ook op het verlanglijstje van Nieuw Linksers binnen de PvdA stond, lijkt mij nogal oudbakken en een teruggang naar de politiek van de jaren zestig van van Mierlo en zijn jonge honden.

Deze constatering is wel pikant, omdat de PVV zelf nogal tegen de “sixties” te keer gaat. “We moeten nu echt afscheid nemen van de cultuur van de sixties,” aldus Wilders in zijn programma.

Belangrijk is verder het wijzigings voorstel van artikel 1 van de grondwet. Wilders wil vooral in art. 1 “verankeren dat de Joods-Christelijke en humanistische wortels van Nederland” de dominante cultuur zijn.

Ook dit voorstel is vrijwel onhaalbaar, maar kun je toch niet bestempelen als “tegen de rechtstaat aanschuren”. De rechtstaat is immers geheel gegrondvest op de “Joods-Christelijke en Humanistische tradities”.

Cohen werd onder vuur genomen door Rob Riemen van Nexus Instituut, een Instituut, dat bij uitstek opkomt voor deze intellectuele tradities. Maar Rob Riemen verloor zich in hopelose detail kritiek. Op het einde kwam hij nog tot de kern: Er is een crisis in de Europese Sociaal- Democratie; Wat gaat u daar aan doen? En toen was de tijd om.

Als je het programma van de PVV leest lijkt het meer op een volkse variant op het D66 van van Mierlo in de jaren zestig. Veel geschop tegen de elite en een verbeten opkomen voor de “westerse” cultuur.

De PVV en haar aanhangers verwijten de “elites”in feite dat zij de “westerse” cultuur uitverkopen, inclusief de “westerse rechtstaat”.

Het is niet raadselachtig dat Links de PVV radicaal afwijst, maar zij kunnen dit niet doen op grond van vermeende anti- democratisch of anti- rechtstatelijke opvattingen uit hun verkiezingsprogramma.

Het kan natuurlijk zijn dat de PVV een perfide verborgen agenda heeft, waar veel linkse politici weet van hebben, dan zou ik dat graag horen.

Ter geruststelling: Juist omdat de PVV zulke radicale democratiseringsvoorstellen doet, zoals D66 ooit deed, zal ik niet op ze stemmen. Bovendien wekken de kandidaten weinig vertrouwen. 0 

No comments yet.

Leave a Reply