Verkiezingen 2010 Breekpunten

De verkiezingscampagne is in het stadium gekomen waarop iedereen zich nogal druk schijnt te maken over breekpunten.

De PvdA heeft als enige breekpunt dat zij niet met de PVV wil regeren en verwijt de VVD dan ook weer dat zij niet hetzelfde doet. Is dit nu weer een breekpunt om met de VVD te regeren?

Nee, in het geheel niet, het is mooidoenerij. De PvdA staat programatisch zo ver van Wilders af dat samen regeren ondenkbaar is.

Dan heeft Balkenende een breekpunt van de hypotheekrente aftrek gemaakt. Wil dat zeggen dat hij na de verkiezingen hierover geen compromissen gaat sluiten?

Nee, natuurlijk niet. Er is al jaren lang, vanaf een paar kabinetten geleden, een langzame en geleidelijke afknijpen van de hypotheekrente aftrek in gang gezet. Nu kun je al geen rente meer aftrekken op de overwaarde van een vorige huis. Voor een tweede huis of boot kan dit al jaren niet meer, waar dit aanvankelijk wel mogelijk was. Menig residentie van babyboomers in Frankrijk is zo gefinancierd.

De volgende stap is het beperken van de hypotheekrente tot hypotheken waarin afgelost wordt. Aflossingsvrije hypotheken worden uitgesloten en er wordt een grens gekoppeld aan de hoogte van de hypotheek, als je nog iets van de belastingdienst terug wil zien. Allemaal redelijke voorstellen die de huizenmarkt voor middenklasse woningen niet direct in doet storten en een uitkomst is voor de schatkist.

Voor de VVD en het CDA is het nu van belang te tamboureren op de “handen af van de hypotheekrente” trommel, maar als het op regeren aankomt zullen er op zodanige wijze meer restricties aan gelegd worden, dat de partijen altijd kunnen zeggen; “maar de aftrek bestaat nog…., bij mij is die veilig….”, zie ook Bas Jacobs.

Breekpunten zijn wat dat betreft volstrekt onbelangrijk voor serieuze partijen. Alleen partijen als D66, GroenLinks en de PVV voor wiens achterban prinzipienreiterei van belang is, zullen ook daadwerkelijk aan breekpunten vasthouden. Dit maakt ze meteen ook ongeschikt als bestuurs- en machtspartijen. Verontwaardiging hierover getuigd van politiek amateurisme van de bovenste plank.

Wat belangrijker is zijn de harde cijfers. Hoeveel kamerleden zal iedere partij kunnen veroveren? Op grond daarvan; welke coalities zijn er mogelijk?

De kans is groot dat het CDA en de PvdA zetels zullen verliezen en dat de VVD de grootste wordt. Bij verlies van het CDA zullen de dagen van Balkenende geteld zijn. Als ex- premier zal hij aftreden en ook niet in de kamer plaatsnemen. Maxime Verhagen neemt het vervolgens over.

Verhagen zal er bij Rutte op aandringen om een soort minderheidskabinet met steun van de PVV uit te persen.

Rutte heeft al aangekondigd dat hij in dat geval in de kamer blijft als “politiek leider” á la Bolkenstein.

Maar Rutte wordt natuurlijk veel liever zelf de eerste liberale premier sinds Cort van der Linden. In dat geval zal hij af stevenen op een paars plus kabinet, waarbij de PvdA flink wat concessies zal moeten doen en hij enige hypotheekrente veren zal laten tegenover D66.

Het neemt niet weg dat Roemer van de SP al vast in zijn handen mag gaan knijpen. Hij wordt dan in ieder geval de oppositieleider aan de linker kant en zal de volgende Marijnissen worden die de PvdA met brabants genoegen het vuur aan de schenen zal leggen.

  0 

No comments yet.

Leave a Reply