Mijn ideale krant

e ruggengraat van een krant is en blijft het politieke en culturele nieuws en de duiding daarvan in een brede context. Mijn ideale krant doet dit binnen een vrijzinnig liberale en moderne wereldbeschouwing. De krant streeft ernaar om in eerste instantie onbevooroordeeld naar de wereld en wat daarin gebeurd te kijken en daarvan verslag te doen.

Was vroeger de krant een belangrijk onderdeel van een “imagined community”, in de moderne samenleving is er behoefte aan een “virtual community”, een gemeenschap die concreter is en directer beïnvloedbaar dan voorheen. Voor de krant is het belangrijk een gemeenschap aan je te binden door mensen in die virtuele wereld een rol te geven. Men cirkelt rond elkaar en verlangt contact te maken met de anderen om zich te manifesteren door de eigen persoonlijkheid, zij het uiterlijk, zij het innerlijk of door uitzonderlijke prestatie. Een krant die een print editie en een digitale editie weet te combineren kan deze gemeenschap waarmaken.

De print editie moet daarom inhoudelijk steeds meer een onderdeel vormen van de digitale editie en vice versa.

Een lezer die ´s ochtens in de trein naar het werk in de print editie (Ideaal:formaat Le Monde) nieuwsartikelen en weblog discussies leest kan via de digitale editie meer informatie opvragen of juist via de weblog reageren of zelf ergens verslag van doen.

Het hart van de krant bestaat uit een opinie sectie. Behalve een redactionele sectie, bestaat deze voornamelijk uit een dubbelpagina met weblogs van de digitale editie. Abonnees kunnen een weblog starten en zo zelf verslag doen, reageren op artikelen, een mening ventileren of met elkaar in debat gaan. De redactie zoekt hieruit die bijdragen die voor een wijder publiek interessant zijn. Deze komen op de dubbelpagina, met verwijzing naar de digitale editie. Iemand kan zo reageren en de volgende ochtend de bijdrage in de print editie terugvinden.

De krant moet meer aansluiten bij moderne ontwikkelingen die veel mensen aangaan. Dit betekent dat het nieuws over alle ontwikkelingen rondom technologie centraal komt te staan. Deze heeft verbindingen met de economie, entertainment, muziek en film, kortom cultuur. De volgende stap is een volledige tv-gids in de krant, die via het net tot een ware tv portal uit kan groeien en van de krant een kanaal maakt.

De print editie zal de poort naar het net zijn en daarmee vervloeit de krant in digitaal beeld en geluid.

Daan Diederiks 0 

No comments yet.

Leave a Reply