GroenLinks eist regulier overleg over Speciale Operaties

In het debat naar aanleiding van de commotie rond de verdachte marinier Erik O., eiste GroenLinks kamerlid Karimi dat de regering en de Kamer nadere afspraken maken over de wijze waarop de Kamer geinformeerd wordt over Speciale Operaties.

Volgens minister van Defensie Kamp is het zijn beleid om “de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren, liefst vooraf en in de openbaarheid, maar in bijzondere gevallen achteraf en vertrouwelijk als dit noodzakelijk is.”

In de regel stelt hij de Kamervoorzitter op de hoogte. Dit zou ook anders kunnen.

“Als de Kamer van mening is dat dit op een andere manier moet gebeuren, dan worden wij daarvan op de hoogte gesteld. Dat is echter nooit gebeurd.”

De heer Bakker van D66 ziet geen aanleiding om eindeloos te gaan “studeren” op criteria. Volgens hem: “Als een en ander in het openbaar kan, moet het in het openbaar gebeuren. Als het in verband met de veiligheid en de vertrouwelijkheid, nationaal en internationaal, niet kan, dan kan het niet en zoekt de minister een andere weg. Dat vind ik heel heldere criteria.”

Lek ambtsbericht

Het Openbaar Ministerie zag aanleiding om Erik O. te vervolgen vanwege zijn betrokkenheid bij een schietincident in Irak. Een aanklacht is nog niet openbaar, maar zal binnen een maand volgen.

Bij het opstellen van de aanklacht maakte het OM gebruik van een ambtsbericht dat door de hoofdofficier van Justitie naar het college van PG’s is gestuurd. In dit ambtsbericht staat geen verwijzing naar Speciale Operaties, zoals door het NOS Journaal werd gesuggereerd.

Het Journaal heeft naar aanleiding van een opmerking in het ambtsbericht verder journalistiek onderzoek gedaan. Toen dit aan het ministerie van Defensie duidelijk werd heeft zij geprobeerd per kort geding te verbieden dat er vertrouwelijke informatie uitgezonden zou worden.

In het debat “betreurde” de minister van Justitie de gang van zaken.

Zie ook AP Research Speciale Operaties 0 

No comments yet.

Leave a Reply